top of page

ขาวละออ มะตูมผงสำเร็จรูป ตราหรรษาเครื่องดื่มจากธรรมชาติ 
ไม่เจือสีสังเคราะห์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
INSTANT BAEL FRUIT : HANSAอย. เลขที่ 11-1-08831-1-0002
วิธีการเตรียม:    
ร้อน: มะตูมผงสำเร็จรูป 1 ซอง (10 กรัม) 
ละลายในน้ำร้อน 1 ถ้วย (150 มล.)
 ชงให้ละลายเข้ากันดี จะได้น้ำมะตูมร้อนชื่นใจ
เย็น: ใช้วิธีเหมือนชงร้อน แต่ใช้น้ำให้น้อยลงครึ่งหนึ่ง 
เมื่อชงละลายดีแล้ว ให้เทลงในถ้วยแก้วที่มีน้ำแข็งอยู่แล้ว
 หรือจะละลายในน้ำเย็น 1 ถ้วย (150 มล.) เลยก็ได้ 
จะได้น้ำมะตูมเย็นชื่นใจส่วนประกอบเมื่อเจือจางแล้ว: 
มะตูม 3.56% น้ำตาล 3.11%ขนาด: 1 กล่อง มี 10 ซอง (10 กรัม x 10 ซอง)

หรรษา ผงมะตูมสำเร็จรูป

฿85.00ราคา
    bottom of page