top of page

ATTOON ถุงเก็บน้ำนม 9 Oz

- ถุงเก็บน้ำนม 9 Oz
- ผลิตจากถุงพลาสติก LDPE (ชนิดบรรจุอาหาร)
- ถุงซิปล็อค 3 ชั้น ป้องกันการหกหรือรั่วซึม
- ผ่านการสเตอริไลซ์ ปลอดภัยและแช่แข็งได้ไม่กรอบแตก
- ก้นถุงวางตั้งได้สะดวกในการจัดเก็บ
- แถบเขียนกว้าง เขียนง่ายด้วยปากกาลูกลื่น
 

Attoon Breast Milk Storage Bag 9 Oz

฿85.00ราคา
    bottom of page